Teka H723
Teka H723-1
Αξεσουάρ κουζινών
16,00 €
Teka H725
Teka H7238
Αξεσουάρ κουζινών
16,00 €
Teka MWE225G-1
Teka MWE225G
Φούρνοι Μικροκυμάτων
77,00 €
teka_c_6420leukos
teka_c_6420inox.14
Ελεύθεροι
129,00 €
teka_c_6420inox
teka_c_6420inox.1
Ελεύθεροι
148,00 €
460
Εντοιχιζόμενα
159,00 €
13954
Εντοιχιζόμενα
169,00 €
teka_dbp_60_pro
dbp60
Εντοιχιζόμενοι
192,00 €
4623
Εντοιχιζόμενα
199,00 €
teka_tz_6415
teka_tz_6415.1
Εντοιχιζόμενες Εστίες Μαγειρέματος
218,90 €
1456
Νεροχύτες
229,00 €
teka_cnl_6815_plus
teka_cnl_6815_plus.1
Εντοιχιζόμενοι
259,00 €