Οι έγγραφες παραγγελίες λαμβάνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος hlektrika.gr με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα και είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον έγιναν δεκτές από το hlektrika.gr

Σχετική ενημέρωση μετά την επιβεβαίωσή τους, η οποία καταγράφεται στα συστήματα της hlektrika.gr, εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του χρήστη και αποστέλλεται με e-mail στο χρήστη κατόπιν υποβολής της παραγγελίας του.

Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η παραγγελία ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της. Σε κάθε παραγγελία ακολουθεί πάντοτε e-mail ή τηλεφώνημα για την επιβεβαίωση της.

Η ολοκλήρωση της παραγγελίας επέρχεται πάντοτε μετά την επιβεβαίωσή της.

Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγχει την επιβεβαίωση καταχώρησης της παραγγελίας του και να ενημερώνει άμεσα την hlektrika.gr (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης επιβεβαίωσης της καταχώρησης) εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος που τυχόν εντοπίσει κατά τη διαδικασία της καταχώρησης, διαφορετικά όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην επιβεβαίωση της καταχώρησης θα εφαρμοσθούν ως στοιχεία της σύμβασης μεταξύ του πελάτη και της hlektrika.gr.

Στο πλαίσιο της καλής πίστεως και για την προστασία των πελατών η hlektrika.gr παρακαλεί τους πελάτες της εφόσον διαπιστώσουν ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσουν στην παραγγελία τους να επικοινωνούν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της στο τηλέφωνo  2310269757 προκειμένου να εξακριβωθεί η πιθανότητα λάθους στην καταχώρηση.

Η hlektrika.gr δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση στην αποστολή της παραγγελίας των προϊόντων, τα οποία προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους παρουσιάζονται σε διαφορετική τιμή από την ισχύουσα τιμή στον εκάστοτε τιμοκατάλογό της.

Όταν δεν αναφέρεται προθεσμία εκτέλεσης κατά την επιβεβαίωση καταχώρησης της παραγγελίας, η εκτέλεση της παραγγελίας οφείλεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών μετά τη λήψη της από την hlektrika.gr εκτός εάν υπάρχει πρόβλημα στη διαθεσιμότητα του είδους και αυτό έχει γνωστοποιηθεί εξαρχής στον πελάτη που πραγματοποιεί την παραγγελία ή λόγος ανωτέρας βίας.

Η hlektrika.gr επιφυλάσσεται να ενημερώνει τους πελάτες της σε περίπτωση μεταγενέστερης μη διαθεσιμότητας ενός παραγγελθέντος προϊόντος και για τον πιθανό χρόνο καθυστερημένης παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται από τον πελάτη ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για αυτόν, μπορεί να γίνει ανάκληση της παραγγελίας χωρίς οποιαδήποτε ζημία για τον πελάτη. Η τυχόν λοιπή παραγγελία πλην του μη διαθέσιμου προϊόντος εκτελείται κανονικά.

Παραγγελίες μπορούν επίσης να γίνονται:

  • Tηλεφωνικά ή με FAX στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310269757
  • Mε φυσική παρουσία του πελάτη στο κατάστημα μας ΚΑΡΑΧΑΛΙΔΗΣ, στην οδό Πλάτωνος 6 στο κέντρο Θεσσαλονίκης ΤΚ 54631

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες και πραγματοποιούνται αποστολές μόνο εντός της Ελλάδας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της hlektrika.gr διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την πορεία της παραγγελίας τους, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος e-mail.

 

Ακύρωση παραγγελίας

Ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή σε οποιαδήποτε φάση πριν από την ολοκλήρωσή της και για όσο διάστημα αυτή δεν έχει ακόμα εκτελεστεί, δεν έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής και δεν έχει παραδοθεί το προϊόν.

Η ακύρωση μπορεί να γίνει είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος e-mail, είτε τηλεφωνικά, είτε με φυσική παρουσία στο κατάστημα μας ΚΑΡΑΧΑΛΙΔΗΣ Πλάτωνος 6, 54631 Θεσσαλονίκη.